search for books and compare prices
Kleine Kwalen Bij Kinderen
Descriptions of each edition are found in brief where available. Click details & prices to get more information on a book or to find the best prices for the title.
Sort options: binding | publication date | edition
Hardcover
Book cover for 9789036813938
 
With J. A. H. Eekhof (other contributor), A. Knuistingh Neven (other contributor) | 3 edition from Bohn Stafleu Van Loghum (October 28, 2016)
9789036813938 | details & prices | List price $59.99
About: Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van typische kleine en meestal onschuldige kwalen die bij kinderen voorkomen, zoals krentenbaard, platvoeten en waterpokken.