search for books and compare prices
Praktijkvoering in De Huisartsgeneeskunde + Ereference
Descriptions of each edition are found in brief where available. Click details & prices to get more information on a book or to find the best prices for the title.
Sort options: binding | publication date | edition
Paperback
Book cover for 9789036813952
 
With Albert Nijland (other contributor), Fred Dijkers (other contributor) | 4th edition from Bohn Stafleu Van Loghum (October 28, 2016)
9789036813952 | details & prices | List price $59.99
About: In dit boek voor huisartsen staat informatie over uiteenlopende zaken van de bedrijfsvoering, zoals personeelsbeleid, samenwerking, kwaliteitsbeleid, het lezen van de jaarcijfers en inrichting van de praktijk.